עלון 62145

עלון עשר עטרות - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, דבר שיש לו מתירין

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הא דדבר שיש לו מתירין לא בטיל הוא דין בהלכות ביטול או דין בהגדרת התערובת