עלון

עלון עשר עטרות - בנושא פרשת נשא

נושאי העלון: פרשת נשא, שבועות, הרי עלי

סיון, נשא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לאדם לומר בשבת ויו"ט הרי עלי להביא אחת מבהמותי לעולה?