עלון

עלון עשר עטרות - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, אב גוי, פדיון באם בת לוי

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הנולד מאב גוי ואמו בת לוי האם חייב בפדיון הבן