עלון

עלון עשר עטרות - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, חמץ של נכרי

ניסן, פסח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר להאכיל חמץ של נכרי לבהמה של הפקר?