עלון

עלון עשר עטרות - בנושא ערלה

נושאי העלון: ערלה, פרשת אחרי מות קדושים

אייר, אחרי מות-קדושים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ערלה בזה"ז האם אסורה בהנאה