עלון

עלון עשר עטרות - בנושא אבר מן החי

נושאי העלון: אבר מן החי, פרשת וישב

כסלו, וישב

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם נוהג איסור אבר מן החי באבריו של האדם