עלון

עלון עמוד החסד - הגמח המרכזי - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה, פיתוי הרחוב

תרומה, אדר

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התמודדות הנוער עם פיתויי הרחוב I שוויה של פרוטה לעשיר