עלון

עלון עלונים שונים - בנושא תפילה

נושאי העלון: תפילה, הרב עובדיה יוסף

טבת, ויחי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני תפלה