עלון

עלון עלונים שונים - בנושא שביעית

נושאי העלון: שביעית, פרשת בהר, מסכת שביעית, ביאורים על מסכת שביעית

אייר, בהר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הערות וביאורים על מסכת שביעית