עלון

עלון עלונים שונים - בנושא ראש השנה

נושאי העלון: ראש השנה, זכרונות, מידת רחמים

תשרי, ראש השנה

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ביאור עניין זכרונות ומהות מידת הרחמים