עלון

עלון עלונים שונים - בנושא פרשת דברים

נושאי העלון: פרשת דברים, בין המצרים, השכמה לבית הכנסת

אב

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מעשרה הראשונים המשכימין לבית הכנסת