עלון

עלון עלונים שונים - בנושא הרב משה ויא

נושאי העלון: הרב משה ויא, בדיקת תולעים, סימני ראש השנה

תשרי, ראש השנה

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אופן בדיקת ה“סימנא טבא“ עפ“י ספרי ”בדיקת המזון כהלכה“ מאת הרב משה ויא - ראש השנה תשע"ט