עלון

עלון עלון המשפט - בנושא השבת אבידה

נושאי העלון: השבת אבידה, פרוזבול, השבת אבידה כשאינו לפי כבודו, ספק פרוזבול

חשון

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השבת אבידה כשאינו לפי כבודו, חוב שזמן הפירעון לאחר השמיטה אם צריך פרוזבול, ספק בפרוזבול