עלון

עלון עין יצחק - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, קישוט בשבועות, קישוט בית כנסת

סיון, שבועות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קישוט בית הכנסת בעשבים