עלון

עלון עין יצחק - בנושא הלכות שליח ציבור

נושאי העלון: הלכות שליח ציבור

אלול

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני שליח ציבור