עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, ספירת העומר

סיון, אייר, בהר-בחוקותי, נשא, במדבר, בהעלותך

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ספירת העומר I שבועות