עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, פרשת בשלח, פרשת יתרו, פרשת וארא, פרשת בא, ברכות

שמות, יתרו, וארא, בשלח, בא, שבט, טבת

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכות