עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת פנחס

נושאי העלון: פרשת פנחס, פרשת מטות, פרשת מסעי, פרשת דברים, גלות, תשעה באב

תמוז, אב, דברים, פנחס, מסעי, מטות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גלות ונחמה