עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת פנחס

נושאי העלון: פרשת פנחס, פרשת מטות מסעי, פרשת דברים, פרשת ואתחנן, גלות, נחמה, תשעה באב

תמוז, אב, תשעה באב, בין המצרים, ואתחנן, דברים, פנחס, מטות-מסעי

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גלות ונחמה