עלון 63028

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת עקב

נושאי העלון: פרשת עקב, פרשת ראה, פרשת ואתחנן, פרשת שופטים, פרשת כי תצא

אלול, אב, שופטים, ראה, עקב, כי תצא, ואתחנן

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שבת קודש