bulletin-עיון הפרשה-

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך, פרשת נח, פרשת וזאת הברכה, פרשת האזינו, פרשת בראשית, תשובה, ירח האיתנים

תשרי, אלול, ניצבים-וילך, זאת הברכה, האזינו, נח, בראשית

תשס"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של: