עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך, פרשת וזאת הברכה, פרשת האזינו, פרשת בראשית, פרשת נח, פרשת לך לך

תשרי, סוכות, ניצבים-וילך, וזאת הברכה, האזינו, נח, לך לך, בראשית

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סוכות