עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת כי תבוא

נושאי העלון: פרשת כי תבוא, פרשת כי תצא, פרשת עקב, פרשת ראה, פרשת שופטים, תפילה

אלול, אב, שופטים, ראה, עקב, כי תצא, כי תבוא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תפילה