עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, פרשת חיי שרה, פרשת תולדות, פרשת ויצא, פרשת וישלח, שבת קודש

כסלו, חשון, תולדות, חיי שרה, וישלח, וירא, ויצא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ענייני שבת קודש