עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, פרשת חיי שרה, פרשת תולדות, פרשת ויצא, עיון הפרשה

כסלו, חשון, תולדות, חיי שרה, וירא, ויצא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תפילה