עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, פרשת צו, פרשת שמיני, פרשת תזריע, פרשת פקודי, פורים, מגילת אסתר

פקודי, ניסן, אדר, פורים, תזריע, שמיני, צו, ויקרא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פורים ומגילת אסתר