עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת ואתחנן

נושאי העלון: פרשת ואתחנן, פרשת עקב, פרשת ראה, פרשת כי תבוא, פרשת כי תצא, פרשת שופטים, תלמוד תורה

שופטים, ראה, עקב, כי תצא, כי תבוא, ואתחנן

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תלמוד תורה