bulletin-עיון הפרשה-

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת בלק

נושאי העלון: פרשת בלק, פרשת מטות מסעי, פרשת פנחס, פרשת דברים, גלות ונחמה, גלות, נחמה

אב, דברים, פנחס, מטות-מסעי, בלק

תשס"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של: