עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת בא

נושאי העלון: פרשת בא, פרשת וארא, פרשת משפטים, פרשת בשלח, פרשת יתרו, ברכות

משפטים, יתרו, וארא, בשלח, בא, שבט, טבת

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת וארא I פרשת בא I פרשת בשלח I פרשת יתרו I פרשת משפטים I ברכות