עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרשת בא

נושאי העלון: פרשת בא, פרשת בשלח, פרשת וארא, פרשת יתרו, פרשת משפטים, ברכות

משפטים, יתרו, וארא, בשלח, בא, שבט, טבת

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכות