עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא פרקי אבות

נושאי העלון: פרקי אבות, פרשת קורח, פרשת שלח, פרשת חוקת, פרשת בלק

תמוז, סיון, שלח, קורח, חוקת, בלק

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרקי אבות