עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא חג סוכות

נושאי העלון: חג סוכות, ימים נוראים, פרשת ניצבים, פרשת וילך, פרשת האזינו, פרשת וזאת הברכה, פרשת בראשית, פרשת נח, פרשת לך לך

תשרי, ניצבים, וילך, וזאת הברכה, האזינו, נח, לך לך, בראשית

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ימים נוראים וחג סוכות