עלון

עלון עיון הפרשה - בנושא ברכות

נושאי העלון: ברכות

משפטים, יתרו, וארא, בשלח, בא, טבת

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכות