עלון

עלון עטרת תפארת - בנושא ביטול תורה

נושאי העלון: ביטול תורה

ניסן, ויקרא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ביטול תורה