עלון

עלון עזרת השמיטה - בנושא שמיטה

נושאי העלון: שמיטה

חשון

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

רמב"ם פרק א' הלכה א'