עלון

עלון עומק הפשט - בנושא שירת הים

נושאי העלון: שירת הים, שביעי של פסח, פסח

ניסן, פסח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שירת הים בחצות הלילה