עלון

עלון עומק הפשט - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, כזית מצה

ניסן, פסח

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שיעור כזית מצה