עלון

עלון עומק דעת - רבי יהושע אייכנשטיין - בנושא עשרת ימי תשובה

נושאי העלון: עשרת ימי תשובה, קבלת התשובה שבעשרת ימי תשובה

תשרי, עשרת ימי תשובה

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בגדר מעלת וקבלת התשובה שבעשרת ימי תשובה