עלון

עלון עומק דעת - רבי יהושע אייכנשטיין - בנושא עשרת ימי תשובה

נושאי העלון: עשרת ימי תשובה, בפיך ובלבבך לעשותו

תשרי

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עשרת ימי תשובה - 'בפיך ובלבבך לעשותו'