עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא שאילת גשמים

נושאי העלון: שאילת גשמים, ותן טל ומטר, ותן טל ומטר לברכה, פרשת נח

חשון, נח

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שאילת גשמים - ותן טל ומטר בשבת, תפילה שלא ירדגשם, שכח לומר טו"מ, למדני חוקיך כששכח טו"מ