עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא רפואה בשבת

נושאי העלון: רפואה בשבת, פרשת תזריע

ניסן, תזריע

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

רפואה בשבת