עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת פנחס

נושאי העלון: פרשת פנחס, פרשת התמיד

תמוז, פנחס

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת התמיד