עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת וישב

נושאי העלון: פרשת וישב, ברכת הגפן

כסלו, וישב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכת הגפן