עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא, טעות בקידושין

כסלו, ויצא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

טעות בקידושין