bulletin-עומקא דפרשה מודיעין עילית-

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת וילך

נושאי העלון: פרשת וילך, הלכות תשובה לרמבם, תשובה, שבת שובה

תשרי, וילך

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של: