עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת ויחי

נושאי העלון: פרשת ויחי, שינוי מפני השלום

טבת, ויחי

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שינוי מפני השלום