עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת ויגש

נושאי העלון: פרשת ויגש, עוני ועושר

טבת, ויגש

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עוני ועושר