עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, הכרת הטוב

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הכרת הטוב