עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח, סעודה שלישית

בשלח, שבט

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סעודה שלישית