עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח, מלאכת הוצאה

בשלח, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מלאכת הוצאה